Svaki posao ima svog majstora, tako je i u poslu stvaranja uspješnog web sjedišta, naručioc usluge predstavlja svoje želje i mogućnosti, a ostatak je na izvršiocima usluge!

Planiranje Usluga

Svaki uspješno obavljeni posao počinje s detaljnom analizom želja i mogućnosti koje naručitelj usluga ima o izgledu i funkcionalnosti proizvoda koji želi naručiti, pa tako i u ovom slučaju. Želje i mogućnosti su osnova od kojih treba krenuti pri detaljnoj analizi posla koji se postavlja pred izvršiocem usluga, od samo planiranja pa do realizacije projekta! U slučaju izrade web stranica, potrebno je saslušati sve želje klijenta, te mu na osnovu toga ponuditi najbolju opciju za njegovu djelatnost.

Kada je u pitanju SEO optimizacija, potrebno je napraviti kompletnu analizu web stranice koja se optimizira, te analiza web stranica konkurencije koja dobro kotira u rezultatima pretrage (SERP), na osnovu dobivenih rezultata analize, klijentu treba ponuditi popis ključnih riječi i pojmova koji će dovesti najviše posjetitelja na njegovu web stranicu i upoznati ga s izmjenama koje je nužno napraviti na postojećoj web stranici! Naravno, uvijek je lakše postupak SEO optimizacije planirati ako je stranicu radila osoba s kojom je SEO majstor imao kontakt prilikom izrade iste.

Komunikacija

Dobra komunikacija je temelj odnosa klijenta i izvršioca tražene usluge. Kako značajan dio vremena svi provodimo u radnom okruženju i imamo potrebu komunicirati radi postizanja najboljih rezultata u svom poslu, komunikacija s klijentom svima treba biti na prvom mjestu.

Učinkovitost u komunikaciji je temelj svakog uljudbenog odnosa i zato svaki pravi profesionalci veliku pažnju pridaju tom segmentu poslovnog odnosa!

Naravno, postoji ona narodna poslovica koja kaže, koliko ljudi toliko čudi, pa je na osnovu osobnosti potrebno razvijati daljnju komunikaciju sa strankama kojima se pruža tražena usluga, jer osnovni cilj uvijek treba biti zadovoljan klijent i to ne samo s odrađenim poslom već i s komunikacijom koja će ga opet vratiti kod izvršioca usluge, kada bude bilo na primjer, potrebno raditi na nekom novom projektu!

Jedna od osnovnih stvari prilikom komunikacije s klijentom je ostvarivanje dogovora i svih preuzetih poslovnih obaveza. To je ono što se najviše cijeni u poslovnom svijetu i što svima donosi uspjeh!

Garancija Usluga

Prilikom izrade web stranica, kontakt između naručioca web stranice i osoba koje rade web stranicu treba biti redovit, te bi Vas isti trebali kontaktirati o stvarima koje nisu do kraja definirane priliko dogovora zbog nedostatne vizualizacije same web stranice koja onda još bila u povojima, ali i o drugim koracima ka konačnom izgledu Vaše web stranice. Naravno da s krajnjim izgledom web dizajna i same funkcionalnosti web stranice morate biti zadovoljni jer ste i sami sudjelovali u praćenju tijeka izrade web stranice! Naravno da u konačnici za takav vid suradnje nije potrebna garancija, jer ste i sami sudjelovali u osmišljavanju i konačnom izgledu web stranice, ali za funkcionalnost novoizrađene web stranice zasigurno treba postojati jamstvo, jer naravno da ne bi bilo ugodno početi koristiti web stranicu koja bi imala određene nedostatke i bagove koji ometaju njezin pravilan rad.

Kod SEO optimizacije jamstvo treba biti dogovoreni rezultat, dugoročno jamstvo je nemoguće dati, jer i Vaša konkurencija radi SEO optimizaciju, pa će se rezultati u određenim vremenskim periodima za određene ključne riječi učestalije mjenjati. Za duži period potrebno je učestalo ažuriranje postojećih pozicija. Jamstvo je nemoguće dati i u slučaju kada tražilice bitno promjene pravila funkcioniranja tj. pozicioniranja u rezultatima pretrage koja odudaraju u odnosu na ona koja su vrijedila u trenutku rađenja SEO optimizacije na Vašoj web stranici!