Skip to main content

Mali poduzetnici, internet oglašavanje i SEO optimizacija!

mali poduzetnici, internet marketing i SEO optimizacija

Statistike su neumoljive, situacija s internet oglašavanjem i poboljšanjem poslovanja putem internet marketinga kod malih poduzetnika je u svijetu, a posebice kod nas na veoma niskim granama.
Činjenice da oglašavanje na internetu nije uzelo veći zamah od očekivanog u razvijenim zemljama zapada, govori o tome da većina malih poduzetnika više vjeruje starim “isprobanim” metodama oglašavanja, poput tiskanja letaka, oglašavanja u novinama i na lokalnim medijima poput radija i televizije. Read More

Izrada web stranica i njezina važnost u SEO optimizaciji!

izrada web stranica i SEO optimizacija

Činjenice govore u prilog tezi da bez dobrog web dizajna odnosno same izrade web stranica nema više kvalitetne SEO optimizacije. Svaka osoba koja se bavi izradom web stranica mora poznavati ne samo neke bitne faktore na koje mora obratiti pažnju prilikom izrade web stranica, već mora poznavati svaki, pa i najmanji faktor koji pridonosi on page SEO optimizaciji, jer jedino tako nudi krajnjem korisniku potpuno spremljenu web stranicu, na kojoj svi faktori, uključujući sam izgled, arhitekturu i on page optimizaciju dovode do toga da je web stranica spremna za javnost i tražilice! Read More